Gửi Lời Nhắn

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, đặt hàng, góp ý hay đơn giản là một ý tưởng bất chợt liên quan tới chúng tôi, xin đừng ngần ngại. Mọi lời nhắn của bạn đều rất có giá trị với chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn!

Address: 〒330-0856 2-292, Mihashi, Omiya Ward, Saitama City, Saitama Prefecture, Japan
Tel: 048 – 621 – 0888
Fax: 048 – 621 – 0889
Email: [email protected]

15 + 8 =